Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Mục Lục

  Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (Clean Up the World) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới.

  Căn cứ công văn số 4683/STNMT-BVMT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Căn cứ công văn số 3148/SYT-NVY ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An ban hành Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.
  Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh tích cực hưởng ứng, có việc làm thiết thực bảo vệ môi trường trong và ngoài bệnh viện. Khuyến khích tái sử dụng hoặc tận dụng các chất thải, tăng cường thu gom, xử lý chất thải để hạn chế phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường.  Truyền thông Bệnh viện YHCT Nghệ An

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục